Kitaro Tour In Malaysia 2024 @ Arena Of Stars (23/06/2024)