Ruel "Free Time" World Tour 2020 @ Manila (25/9/2020)